Anläggning

Vi hjälper dig att anlägga en stabil grund för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Vi arbetar under alla förutsättningar, även på de mest komplexa ytor. Ska du bygga ett hus? Anlägga en trädgård? Installera en pool? Anlägga en väg? Alla projekt av denna sort kräver grundlig och noggrann förberedning och vi är markentreprenören i Västerås att vända sig till. Med stor kunskap, lång erfarenhet och tillgång till ett gediget sortiment av effektiva maskiner kan vi åta oss anläggningsprojekt av alla storlekar.

Brunn & avlopp

Vi finns här dig när du behöver hjälp med avlopp och brunn. Uppgrävning och byte av avloppsledningar samt nybyggnation av dagvattenbrunnar är vardagsmat för oss. Vi kan också installera hela avloppsanläggningar och infiltrationsanläggningar åt dig.

Röjning

Vi kommer gärna och hjälper dig med röjning av snö på din privata väg eller uppfart. Vi har röjningsmaskiner som snabbt och effektivt gör dina vägar framkomliga även efter rejält med snöfall.

Med mera...

Som markentreprenör anlitas man för en lång rad av olika markarbeten. Vi är specialister på dränering men har bred kompetens inom allt markarbete. Vi hjälper dig med allt från VA- och kabelgrävningar till el, tele och schakt. Vidare kan vi genomföra gräsetablering, tomtplanering, plattsättning och transportera grus och jord. Vi bygger stödmurar och anlägger vägar, uppfarter och parkeringsplatser. Är du nyfiken på om ditt markprojekt ryms inom spannet för våra tjänster så är du välkommen att höra av dig till oss och fråga, svaret är högst troligen ja.