Experter på dränering

Vi är en markservicefirma med lång erfarenhet av alla typer av markarbete i Västerås - dränering är vårt expertområde. Vi har vår bas i Västerås men antar uppdrag inom dränering och markarbete även utanför staden, vi finns här för att hjälpa dig. Välkommen att höra av dig till oss när du vill ha mer information om dränering och dräneringsarbete - vi svarar gärna på dina frågor gällande såväl dränering och markarbete i allmänhet som de tjänster och priser vi erbjuder.

Om dränering

Dränering installeras under markens yta för att leda bort ytvatten som samlas där. De flesta anläggningar behöver ett effektivt dräneringssystem eftersom vatten kan ställa till med många olika typer av problem. Vi ägnar oss mest åt dränering av olika typer av husgrunder och har gedigen erfarenhet inom detta område. Vi finns här för installation av dränering vid såväl nybyggen som när ditt gamla system behöver bytas ut.

Ett kvalitativt dräneringssystem som installerats väl håller husgrunden torr och välmående i gott och väl 25 år, ibland längre än så, men det är viktigt att man gör en regelbunden kontroll för att försäkra sig om att allt fungerar som det ska. När tiden är inne för en uppdatering av dräneringssystemet så är det viktigt att man inte bortser från behovet, för ett otillräckligt system kan ge grava konsekvenser för ens hus hälsa - och därmed i det längre loppet även ens egen hälsa.

Dags för ny dränering?

Hur vet man då om det är dags för ny dränering eller om man med gott mod kan vänta några år till? Själva dräneringen består av bl.a. ett dräneringsrör, dräneringsgrus och en isolerande duk, det finns förstås variationer lite beroende på hur gammalt det är. Att kolla huruvida dräneringen fungerar som den ska har inget att göra med att gräva upp och studera röret som lagts ner under jorden för att leda bort ytvattnet. Däremot bör man hålla husgrunden under uppsikt såväl utvändigt som invändigt. Finns det tecken på fuktutslag? Sprickor i väggen? Dålig lukt? Då är det troligtvis dags att tillkalla en expert som kan avgöra huruvida det är dräneringen som behöver uppdateras eller något annat.

Installation av dräneringssystem

När man har kommit så långt som till att man har bestämt sig för att byta ut sitt dräneringssystem så är det dags att se över vilken firma man ska anlita. Vi är specialister på dränering i Västerås och ditt självklara val i detta läge. Hur ser då processen med bytet ut?

Först gör vi ett besök hemma hos dig där vi gör en grundlig utvärdering av läget. Sedan gör vi upp en arbetsplan i samråd med dig, samt bestämmer startdatum. När dagen för start kommer så står vi på din tomt med all personal, alla maskiner och allt material som behövs för att sätta igång. I ett första skede gräver vi upp ett dike runt din husgrund, i regel sker detta i etapper. Diket i fråga är djupt, cirka en halv meter djupare än husgrundens botten. Bredden på diket är minst 50 cm.

I nästa steg gör vi en hälsokontroll av husgrunden och lagar eventuella skador - detta är otroligt viktigt. Därefter placerar vi ner dräneringskomponenterna i tur och ordning - dräneringsgrus, dräneringsduk och dräneringsrör. Det är också i detta skede som vi eventuellt isolerar din husgrund - allt enligt de överenskommelser som vi har gjort med dig på förhand.

När arbetet är klart så ansvarar vi för att återställa din trädgård i ett skick som du själv enkelt kan arbeta vidare med. Vi forslar givetvis bort allt avfall till återvinningen också.